Suggestions made 0
Translations made 151
Last login Aug. 26, 2019, 12:52 a.m.
Registration date Aug. 23, 2019, 5:46 a.m.

Projects

webtrees

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
3 weeks ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees - Persian
<تم و قالب پیش فرض>
3 weeks ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees-1.7 - Persian
<تم و قالب پیش فرض>
3 weeks ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees-1.7 - Persian
به یاد داشته باشید: اطلاعات شخصی افرادی که در قید حیات هستند فقط برای اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک و البته دوستان ایشان به نمایش گذاشته خواهند شد. در هر صورت قبل از مشاهده هرگونه اطلاعات شخصی از شما در مورد رابطه‌ خویشاوندی با فرد مورد نظر پرسیده خواهد شد. بعضا ممکن است این موارد برای افراد متوفی نیز صدق کند که این موارد بیشتر به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در مورد فرد است، در صورتی که تغییراتی در اطلاعات خویشاوندان خود ایجاد می کنید، جهت بررسی بهتر توسط مدیریت ابتدا منابع خود را ارائه کنید.
3 weeks ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees - Persian
اول
3 weeks ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees-1.7 - Persian
اول
3 weeks ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees - Persian
اولین
3 weeks ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees-1.7 - Persian
اولین
3 weeks ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees - Persian
،
3 weeks ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees-1.7 - Persian
،
3 weeks ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees - Persian
فیلتر شده از %s مقدار کل
Browse all changes for user