When User Action Translation
a month ago None Commited changes webtrees/webtrees-1.7 - Persian
a month ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees-1.7 - Persian
<تم و قالب پیش فرض>
a month ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees-1.7 - Persian
به یاد داشته باشید: اطلاعات شخصی افرادی که در قید حیات هستند فقط برای اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک و البته دوستان ایشان به نمایش گذاشته خواهند شد. در هر صورت قبل از مشاهده هرگونه اطلاعات شخصی از شما در مورد رابطه‌ خویشاوندی با فرد مورد نظر پرسیده خواهد شد. بعضا ممکن است این موارد برای افراد متوفی نیز صدق کند که این موارد بیشتر به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در مورد فرد است، در صورتی که تغییراتی در اطلاعات خویشاوندان خود ایجاد می کنید، جهت بررسی بهتر توسط مدیریت ابتدا منابع خود را ارائه کنید.
a month ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees-1.7 - Persian
اول
a month ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees-1.7 - Persian
اولین
a month ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees-1.7 - Persian
،
a month ago Rasool Mahmoodi Translation changed webtrees/webtrees-1.7 - Persian
فیلتر شده از %s مقدار کل
a month ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees-1.7 - Persian
%s، همسر و فرزندانش
a month ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees-1.7 - Persian
%s، همسر و فرزندانش
a month ago Rasool Mahmoodi New translation webtrees/webtrees-1.7 - Persian
%s، پدر و مادر و برادر و خواهرانش
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 3922 19060
Translated 27.8% 1094 3379
Review 0.7% 28
Failing check 2.3% 91

Last activity

Last change Aug. 23, 2019, 7:42 p.m.
Last author Rasool Mahmoodi

Activity in last 30 days

Activity in last year